MS mladých pokrývačov, Belfast 2010

    MS mladých pokrývačov, Belfast 2010